• Maktforhold i fotballen: En kvalitativ studie av agenters rolle 

      Skjæveland, Lars; Aarhus, Ola Broen (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven har vi undersøkt maktforhold i det norske fotballmarkedet med spesiell vekt på agenters rolle. Vi har sett på forholdet mellom agenter og spillere, og agenter og klubber. Gjennom forskningsspørsmål ...