• Fremtidens HR: en helsefremmende arbeidsplass 

      Berg Martinsen, Ane; Kirkeleit, Benedikte; Aarnes, Maria (Bachelor thesis, 2020-06-02)
      Tema: I denne bacheloroppgaven har vi dannet en arbeidsmodell for hvordan norske bedrifter optimalt sett kan tilrettelegge for god ansatthelse. Problemstillingen er:”Hva består tilrettelegging for helsefremmende tiltak ...