• Hvilke forretningsmessige fortrinn har HR-funksjonen på lang sikt i Norge? 

      Engeseth, Andrine; Aas, Frida Ødegaard (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Den overordnede problemstillingen i denne bacheloroppgaven er ” Hvilke forretningsmessige fortrinn har HR-funksjonen på lang sikt i Norge?”. Forskningsspørsmålene er knyttet til HRfunksjonen, teknologi, innovasjon og ...