• Franchisekjeders utfordringer ved adopsjon av netthandel. 

      Iversen, Benjamin; Dagnew, Mussa (Master thesis, 2015-11-23)
      Franchise er en svært populær organisasjonsform i den norske detaljvarehandelen, og veksten i netthandelen de siste 20 årene har vært eksplosiv. Dette medfører at utfordringer som oppstår ved kombinasjonen av disse strategiene ...