• Kjønnsforskjeller i holdninger til sykefravær i Norge 

      Dahl, Sara; Chakiri, Ilham (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Det høye sykefraværet blant kvinner i Norge har skapt mye medieomtale, og det har vært hete debatter rundt temaet. Vi ønsket med vår oppgave å kartlegge ulike holdninger blant menn og kvinner fordi det ikke fantes nok ...