• Kontorløsningers påvirkningskraft 

      Storemark, Haakon; Larsen, Merete; Dahle, Siril (Bachelor thesis, 2016-11-11)
      Målet med denne forskningen har vært å få et innblikk i kontorløsningens påvirkningskraft og få belyst opplevelsen til den enkelte medarbeider i en arbeidshverdag. Nærmere presisert omhandler denne forskningen hvordan ...