• Krisekompetanse i norske PR-byråer - teori eller empiri? 

      Gebhardt, Trine; Eide, Fanny Bruzell; Angermo, Silje (Bachelor thesis, 2015-10-12)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er krisekompetanse i norske PR-byråer. Vi har undersøkt hvorvidt de norske PR-rådgiverne tar i bruk teori når de jobber med krisehåndtering. For å ytterligere avgrense oppgaven har vi valgt ...