• Hvordan respondere på en merkekrise utløst av interne forhold? 

      Habte, Rahwa Elisabeth; Thoresen, Elise; Kim, Chi Vo Thi (Bachelor thesis, 2013-12-17)
      Oppgavens hensikt er å bringe klarhet til den todelte problemstillingen om attribusjon i krisesituasjon og responsstrategi: Hvordan påvirker forbrukeres attribusjon holdningen til et merke under en krise? OG Hva er ...