• Selvregulering og osteopatisk behandling: et litteraturstudie 

      Hagen, Joachim; Grøsfjeld, Ask Kiær (Bachelor thesis, 2016-10-10)
      Sammendrag Tittel: Selvregulering og osteopatisk behandling: et litteraturstudie Problemstilling: Hva er de antatte virkningsmekanismene bak ideen om at osteopatiske teknikker og behandling stimulerer kroppens evne til ...