• Kvinners evolusjonære syn på attraktivitet 

      Frøshaug, Marianne; Hajou, Kachine (Bachelor thesis, 2016-11-11)
      Formålet med oppgaven er å se nærmere på hvorfor vi vurderer noen mennesker som mer attraktive enn andre. Oppgaven forsøker å belyse dette fra et evolusjonistisk ståsted. Det teoretiske rammeverket er i hovedsak satt ...