• Reisemotiver og opplevelser innen vinturisme 

      Ianetta, Karin; Kirkerud, Isabelle (Bachelor thesis, 2015-10-13)
      I denne oppgaven har vi sett nærmere på fenomenet vinturisme og hva som driver norske turister til å reise på vinturer. Dette fenomenet er blitt forsket på en del internasjonalt, men svært lite i norsk sammenheng. Formålet ...