• SPONSING AV IDRETTSARRANGEMENTER FOR BARN 

      Johansen, Kristine; Kahn, Dan Åge (Bachelor thesis, 2015-10-23)
      I dagens samfunn rår det flere debatter rundt barns manglende aktivitet og usunne kosthold, og hvilke konsekvenser dette har for fremtiden. Vi har i denne oppgaven sett på hvordan sponsing av idrettsarrangementer kan brukes ...