• Fremtidens arena for kunnskapsdeling – Fra kunnskapsarbeiderens perspektiv 

      Lai, Janike; Kling, Johanna; Kalvenes, Thomas (Bachelor thesis, 2016-11-08)
      Denne oppgaven handler om kunnskapsdeling internt i organisasjoner, kunnskapsarbeiderens behov og trender innenfor arenaer for kunnskapsdeling. Disse temaene ses i lys av den teknologiske utviklingen og hvilken påvirkning ...