• Relasjon i danseundervisning og påvirkningskraften på klassemiljøet 

      Langedal, Ingrid Berland (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgave skal jeg ta for meg hva som må til for å oppnå et godt miljø i en danseklasse og hvordan det påvirker læreforutsetningene til elevene. Jeg drøfter og reflekterer basert på mine egne tanker og erfaringer og ...