• Ledelse i fremragende bedrifter 

      Lunde, Elin; Magnussen, Kathrine (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      Denne oppgaven handler om ledelse av fremragende selskaper, og kriteriene som må oppfylles for at selskapene skal betegnes som fremragende. Collins (2002) har sett på ledelse av fremragende selskaper i lys av noen ...