• «Du er så ung som din tro, så gammel som din tvil» 

      Markhus, Cecilie; Aasen, Renate; Olsen, Madeleine (Bachelor thesis, 2018-09-27)
      Norge står overfor en demografisk utvikling hvor eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i vår interesse av å kartlegge eldre arbeidstakeres egen mestringstro- og selvoppfatning, ...