• Hvordan påvirker intern servicekvalitet kundelojalitet hos Adams Matkasse? 

      Nyquist, Nanna; Søreng, Julie; Raanaa, Heidi (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      Gjennom studiet har vi lært at møtet mellom bedrift og kunde blir vektlagt som et av de viktigste nøkkelpunktene i tjenester. I sammenheng med dette har viktigheten av interne prosedyrer og prosesser blitt trukket frem ...