• Hvilken betydning har CV-hull i en seleksjonsprosess? 

      Tverdal, Anniken; Westgård, Rikke; Sahlman, Johan (Bachelor thesis, 2015-10-21)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er vår interesse for fagområdet HR og Personalledelse, herunder rekruttering og bemanning. Mange opplever av ulike årsaker å falle utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder, og ...