• POSISJONERING AV EASY MANAGEMENT PÅ BEDRIFTSMARKEDET 

      Borge, Martine; Sand, Camilla (Bachelor thesis, 2015-09-30)
      Målet med studiet bak oppgaven var å kartlegge hvordan den nyetablerte tjenesten Easy Management på en mest hensiktsmessig måte kan posisjonere seg mot bedriftsmarkedet. På bakgrunn av dette valgte vi å se nærmere på ulike ...