• Merker i endring 

      Svartangen, Julie; Staszak, Izabela; Tangeland, Kevin Christian (Bachelor thesis, 2017-10-11)
      I denne bacheloroppgaven forsøker vi å belyse hvordan man kan ivareta kunderelasjoner når merker går igjennom endringer, og hvordan riktig kommunikasjon kan være med på å bidra til dette. Forbrukernes behov endrer seg ...