• Generasjon Z: forbruk og segmentering 

      Truong, My Linh; Zdunek, Laura Amelia; Frida Strid, Ørebæk (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven undersøker hvilke faktorer som er mest avgjørende i generasjon Z’s valg av merkevarer. For å utforske denne problemstillingen har vi hentet inn primærdata gjennom dybdeintervju med syv informanter. På ...