• Plus Size vs. Size Zero - Modellens betydning for forbrukerens holdning til merkevaren 

      Eriksen, Silje Aasbakk; Syvertsen, Malin Rønvåg; Temre, Magdalena Tormodsvik (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Denne bacheloroppgaven handler om holdninger knyttet til plus-size og size-zero modeller. Formålet med oppgaven er å søke å finne ut om det foreligger noen holdningsforskjeller blant kvinnelige studenter i Norge, når en ...