• Hva kan arrangementer bidra med for å skape helårsturisme på en destinasjon? 

      Lundberget, Karoline Mørch; Madsen, Marte Celine; Mørk, Frida-Helen Solheim (Bachelor thesis, 2016-11-10)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg helårsturisme i Trysil, og hva arrangementer kan bidra med slik at Trysil på sikt kan bli en helårsdestinasjon. Vi ønsker å finne ut hva arrangementer kan bidra med for en destinasjon som ...