• Bruk av nettverk i kvinners karriereutvikling mot professor- og dosentstillinger i akademia 

   Ballangrud, Brit Bolken; Svenkerud, Sigrun; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I akademia har det vært tradisjon for å assosiere karriere og avansement med personlig talent og særlige kompetanser, og noe som gjerne har blitt forstått som den enkeltes ansvar. Karriereutvikling i Norge blir imidlertid, ...
  • Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vi undersøker hvordan den nye professorrollen oppleves av kvinner som er på vei inn i professorstillinger sett i lys av reformene i universitets- og høgskolesektoren de seneste årene. Betraktningene til de fremtidige ...