• Try and Hire: en oppgave om utprøving av arbeidstakere før fast ansettelse 

      Strømsnes, Rita; Meyer Remø, Julie; Van Der Meeren, Ingvild (Bachelor thesis, 2020-06-01)
      Formålet med denne oppgaven har vært å rette søkelyset på et område knyttet til leie av arbeidskraft som befinner seg i en gråsone i regelverket og som er gjort relativt lite forskning på. Vi har sett på hvorvidt det å ...