• Amming og redusert risiko for overvekt hos barn 

      Trebler, Maren (Bachelor thesis, 2016-11-01)
      Bakgrunn: Antall barn og unge som lider av overvekt eller fedme øker kraftig for hvert år. Nylig har flere studier foreslått at amming kan redusere risiko for å utvikle overvekt og av den grunn bør det oppfordres til økt ...