• Den potensielle effekten av probiotika ved behandling av overvekt og fedme 

      Solaas, Susanne Aune; Brenne, Inga (Bachelor thesis, 2018-10-03)
      Bakgrunn: Overvekt og fedme anses i dag som en av de viktigste helseutfordringene i verden. Dagens vektreduksjonsstrategier gir beskjedne resultater på varig vekttap, og det forskes derfor på nye metoder for vektreduksjon. ...