• Åpent Kontorlandskap 

      Eriksen, Nicole Høeg (Bachelor thesis, 2019)
      Denne Bacheloroppgaven tar for seg temaet åpent kontorlandskap, og hvordan interiørarkitektur og design kan medvirke til positive holdninger og adferd i et åpent kontorlandskap. Kontoret oppgaven skal dreie seg om er ...