• Country-of-Origin 

      Isdahl, Christoffer; Johnsen, Patrick (Bachelor thesis, 2013-12-05)
      Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven omhandler country-of-origin og forbrukeres evaluering av produkter ut ifra en vurdering av det gitte opphavet. Hensikten var å se i hvilken grad forbrukernes evaluering i kjøpssituasjoner ...