• Akupunktur og Allergisk Rhinitt 

      Skaret, Nina Wiggen (Bachelor thesis, 2016-04-19)
      Bakgrunn for oppgaven: Valg av temaet begrunnes med egen interesse for å få en bedre innsikt og forståelse av diagnosen, med tanke på erfaring og fremtidig klinisk arbeid. Allergisk rhinitt er en lidelse som er stort utbredt ...