• Sapa – en bærekraftig destinasjon? 

      Duong, Lien Ngo Hoang; Kristiansen, Jane Caroline; Vigdal, Tiril Berg (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Vi har valgt en deduktiv metode på hele oppgaven, altså vi gikk fra å finne teori til å teste det ut empirisk. Oppgaven startet med å finne relevant teori, deretter informanter, for så å utarbeide en intervjuguide til ...