Velkommen til Kristiania Open Archive (KOA)

Hvordan søke i arkivet? For å søke i hele arkivet, benytt søkefeltet øverst i høyre hjørne. Søket kan også avgrenses til enkelte delarkiver og/eller samlinger ved å trykke på hjem-knappen, klikke på det aktuelle delarkivet (og eventuelt videre inn på en samling), og benytte søkefeltet som kommer til syne.


Merk:

- Vi er i gang med å overføre innholdet i KOA til Nasjonalt vitenarkiv (NVA). Endringer i organisasjonen (for eksempel opprettelse eller nedleggelse av institutter) vil derfor ikke gjenspeiles i KOAs struktur fra og med høsten 2021. Selv om strukturen er utdatert, legges forskningsartikler og masteroppgaver ut som vanlig. Grunnet forsinkelser fra Sikt sin side er overføringen utsatt til årsskiftet 2023/24.

- De nyeste bacheloroppgavene i arkivet er fra våren 2021, publisering av bacheloroppgaver i KOA ble avviklet høsten 2021.


I KOA arkiveres vitenskapelige publikasjoner fra ansatte ved Høyskolen Kristiania, samt et utvalg studentoppgaver. Mer spesifikt inneholder arkivet:

Bacheloroppgaver fra Institutt for helse og trening Institutt for kommunikasjon Institutt for musikk Institutt for psykologi, pedagogikk og jus Institutt for scenekunst Institutt for økonomi og innovasjon Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design
Bachelor- og masteroppgaver fra Institutt for ledelse og organisasjon Institutt for markedsføring Institutt for teknologi
Vitenskapelige publikasjoner fra Institutt for helse og trening Institutt for kommunikasjon Institutt for ledelse og organisasjon Institutt for markedsføring Institutt for psykologi, pedagogikk og juss Institutt for scenekunst Institutt for teknologi Institutt for økonomi og innovasjon

I tillegg har Høyskolen Kristiania et filmarkiv hvor studentfilmer fra Westerdals institutt for film og medier publiseres: https://filmarkiv.kristiania.no

Og avgangsprosjekter fra Institutt for musikk, Institutt for scenekunst og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design legges ut her: https://www.artsdesignmedia.no/avgangsprosjekter