• KONTINUERLIG ENDRING BLIR STADIG EN STØRRE DEL AV ARBEIDSHVERDAGEN 

      Østby, Kathrine Schønning; Hattrem, Cecilie (Bachelor thesis, 2017)
      I likhet med flere millioner andre mennesker har også vi latt oss inspirere av den tidligere presidenten Barack Obama. Obama har inspirert med engasjement, retorikk, handlekraft og kontinuerlige forbedringer ved å fremstå ...