• Omdømmets betydning for yrkestilfredsheten i Politiet 

      Kirkhus, Eivind; Aaberg, Bastian; Langevei, Christopher (Bachelor thesis, 2014-03-19)
      Denne bacheloroppgaven handler om en profesjons omdømme og betydningen det har for yrkestilfredsheten. Oppgaven gir i tillegg en forståelse av i hvilken grad identitet, image og tillit har betydning for politiets ...