• Å lede gjennom sine ansatte. 

      Aabo, Kristina Olander; Furnes, Julie Klev (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Frontlinjepersonell på hotell har ofte det første møtet med gjesten og det knyttes en del forventninger til deres prestasjoner. Forventningene kommer fra flere hold, som fra deres ledere og gjestene selv. Man kan derfor ...