• Maktbalansen i den norske dagligvarebransjen 

      Andersen, Anine Kristin Bjerke; Abraham, Samrawi Berhane; Aagaard, Daniel (Bachelor thesis, 2016-11-17)
      Det norske dagligvaremarkedet har de siste tiårene fått færre aktører på kjedesiden, noe som har resultert i at det kun er tre aktører som kontrollerer matdistribusjonen til hele Norge. Konkurransesituasjonen har fått ...