• Innovasjon og arbeidsledighet i Spania 

      Aamodt, Morten; Alnes, Carlos Floen; Andersen, Fabian Aaberg (Bachelor thesis, 2013-12-17)
      Utgangspunktet for denne oppgaven er den strukturelle arbeidsledighetskrisen i Spania som har eskalert enormt siden finanskrisen. Det brukt relevant teori og empiri for å få oversikt over strukturene og de bakenforliggende ...