• Hvordan tilrettelegger Posten for medarbeiderdrevet Innovasjon? 

      Herregården, Christopher; Holden, Finn Magnus; Aanes, Robin (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk næringsliv møter utfordringer i form av en endringsprosess. Det settes krav til fornyelser, økte kostnader og endringer som vil være utfordrende for norske bedrifter. Litteraturen om medarbeiderdrevet innovasjon, ...