• Det sosiale rom. Fra utdanning til marked i kompetansesamfunnet. 

      Martinsen, Karoline Østby; Aanerud, Håkon; Aarsand, Rebekka Grant (Bachelor thesis, 2015-10-23)
      Kompetansesamfunnet vi lever i setter høyere krav til sine samfunnsborgere enn tidligere. Flere tar høyere utdanning for å sikre seg en attraktiv posisjon i arbeidsmarkedet. En relevant utdanning er ansett som essensielt ...