• Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV. 

      Gjester, Mikkel; Aas, Anniken Gridseth (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er basert på fremtidens tv-industri og hvordan forbrukeren påvirker markedet. Det finnes noe, men lite teori på denne utviklingen, og oppgaven vil derfor, i tillegg til sekundær empiri fra ...