• Generasjon X og Y sin motivasjon for å velge private brands 

      Carlsen, Isabel Rinaldi; Laursen, Cecilie Kjelling (Bachelor thesis, 2013-12-09)
      Denne bacheloroppgaven belyser de norske dagligvarekjedenes private brands og ser på hvilke faktorer som påvirker motivasjonen når generasjon x og y velger disse merkene. Vi presenterer private brands gjennom historie, ...