• Onboarding i en bransje med høy turnover 

      Bratbakken, Eli; Dieserud, Miriam; Carlsen, Marianne (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet onboarding og om denne prosessen har en mulig effekt på turnover i hotellbransjen. Hensikten har vært å danne en forståelse for om det Bauer (2010) betegner som en systematisert ...