• Sansesentralen : Møteplass for synshemmet ungdom 

      Dale Monsen, Trude (Bachelor thesis, 2020-06)
      Denne oppgaven vil ta for seg utformingen av en møteplass for blinde- og svaksynte ungdommer. Designet har utgangspunkt i sensorisk design, og god universell utforming. Prosjektet baserer seg på Nygårdsgaten 124, eller det ...