• Forholdet mellom initiativ og reaktiv lederatferd i en leders hverdag. 

      Edsberg, Kaja Wattø; Stubberud, Ingrid (Bachelor thesis, 2014-10-17)
      Denne studien omhandler temaet ledelse og forholdet mellom initierende og reagerende atferd i en typisk lederhverdag hos ledere i Nordea. Målet har vært å få et dypere innblikk i hvordan en leders hverdag ser ut, samtidig ...