• En casestudie av gjennomtrekk og retainment i kunnskapsbedriften Knowit 

      Gundhus, Eirik Wegge; Haavik, Erik (Master thesis, 2022)
      Denne masteravhandlingen er en kvalitativ casestudie av konsulentforetaket Knowit. Oppgavens problemstilling er; “Hvordan kan Knowit bli bedre på å beholde kunnskapsrike ansatte?”, noe denne kvalitative avhandlingen prøver ...