• Navneendringens konsekvenser for Høyskolen Kristiania. 

      Brevik, Stine; Kalland, Natalie (Bachelor thesis, 2017-10-28)
      Vi har i denne oppgaven jobbet med en induktiv tilnærming til det som var en noe uklar problemstilling. Etter hvert som vi har tilegnet oss kunnskap har problemstillingen utviklet seg og blitt mer relevant for hva vi ...