• Kommunikasjon i endringsprosesser 

      Slåke, Sara Wold; Kalsnes, Maria; Brunborg, Julie (Bachelor thesis, 2017)
      I innledningen utdyper vi problemstillingen, og de aspektene rundt det vi vil undersøke. Videre presenterer vi Bedrift Norway AS, organisasjonen vi har brukt i vår undersøkelse. I siste del av innledningen har vi valgt ...