• Krisehåndtering og samfunnsansvar i Hydro: En casestudie av Alunorte-situasjonen 

      Dirdal, Johanne; Fylling, Ingvild; Lange-Nielsen, Susanne Holt (Bachelor thesis, 2019)
      I februar 2018 førte et kraftig regnvær til oversvømmelser i området rundt Hydros aluminiumsraffineri Alunorte i Brasil. Det ble stilt spørsmål om Hydros utslipp av ubehandlet vann fra raffineriet forurenset drikkevannet ...