• De nye samfunnspåvirkerne 

      Machlar, Stine (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven tar jeg for meg hvordan sosiale medier har gitt mennesker makt til å påvirke samfunnet. Målet med reportasjen er å gi et innblikk i og en forståelse av hvordan sosiale medier kan bidra til samfunnspåvirkning. ...