• E-handel mot den fysiske butikk 

      Madsøy, Håvard Aspelund; Melgaard, Jørgen; Lahn-Johannessen, Christoffer (Bachelor thesis, 2017-10-11)
      I denne oppgaven har vi gjennomført en eksplorativ studie for å belyse problemstillingen «Hvilke konsekvenser har e-handelens utvikling på de fysiske butikkene?». Som følger av den økte e-handelen verden over, ønsker vi ...